Letölthető mintaanyag!


A Hitkapcsolatok tananyag I. évfolyam, őszi negyedéves Tanári kézikönyv 6. leckéjét és a hozzá tartozó segédanyagokat: Szülői kapcsolatokat, Tanári segédanyagot, Kiscsoportos kapcsolatok és Nagycsoportos kapcsolatok bibliai munkalapokat, Örvendezzünk! hazavihető történetlapot töltheti le pdf formátumban, amelyet pédául az Adobe Reader vagy Foxit Reader programmal tekinthet meg.


Tanári kézikönyv
Minden lecke hat oldalból áll, tele a foglalkozásokon hasznosítható ötletekkel. Az óra megtartását megkönnyíti a Hitkapcsolatok ABC óraterve.

Az Aktív ráhangolódás izgalommal és várakozással tölti el a gyerekeket, felkészítve őket az izgalmas felfedezésekre. Ebben a szakaszban öt feladatot találunk a kiscsoportosoknak, illetve a nagycsoportosoknak. Válasszuk ki a tanítványaink számára leginkább vonzó feladatokat.

A Bibliai felfedezőút a történetek tanulmányozásával teremt kapcsolatot a gyerekek és Isten Igéje között. Ez a rész ahhoz kínál ötleteket, hogyan vezessük be, hogyan mondjuk el, és hogyan ismételjük át a bibliai történetet. Válasszuk azokat a feladatokat, amelyek segítenek, hogy a gyerekek igazán megszeressék a történeteket.

A Cselekvő élet feladatai összekötik Isten Igéjét és a való világot, amelyben a gyerekek élnek. Az itt található feladatok közül válasszunk olyan szórakoztató feladatokat, amelyek összekötik a bibliai üzenetet a gyerekek életével. Találunk itt játékokkal, uzsonnával, zenével és a munkalapokkal kapcsolatos ötleteket, amelyek a bibliai üzenetre tanítanak, átismétlik a bibliai történetet, vagy az igeverset hangsúlyozzák.

Minden leckében egy sor különböző feladatot találunk, hiszen különböző gyerekeket tanítunk. Nem minden gyereknek az a legjobb, például, ha mozoghat a teremben. A tananyagba olyan feladatokat is foglaltunk, amelyek azoknak a gyerekeknek szólnak, akiket a zene érdekel, vagy akik szívesebben hallgatnak másokat; akik beszélni szeretnek; akik mozogni akarnak, és akiknek látványra és alkotásra van szükségük. Az a célunk, hogy minden gyerek örömmel tanuljon a vasárnapi iskolában.
minta tk.pdf (558 Kb)

 

Szülői kapcsolatok
Minden leckéhez készült egy Szülői kapcsolatok című oldal (a Tanári kézikönyvben), amely tulajdonképpen egy fénymásolható összekötő kapocs az otthonnal. A Szülői kapcsolatok abban segít a családoknak, hogy a hét folyamán ápolják gyermekeikkel a létfontosságú Hitkapcsolatokat.
minta szk.pdf (88 Kb)

 

 

Tanári segédanyag
A Tanári segédanyag különböző képeket, játékokat, sablonokat, ábrákat és kirakókat tartalmaz, amelyeket a foglalkozásokon felhasználhatunk. Ezekkel az eszközökkel leköthetjük a gyerekek figyelmét, megtaníthatjuk és életre kelthetjük nekik a bibliai történeteket, illetve átismételhetjük, amit tanultak.
minta ts.pdf (648 Kb)

 

 

Bibliai munkalapok
Minden leckéhez tartozik kiscsoportosoknak (3-4 éveseknek) és nagycsoportosoknak (5-6 éveseknek) való munkalap, amely koruknak megfelelő tevékenységet kínál. A Kiscsoportos kapcsolatok és a Nagycsoportos kapcsolatok bibliai munkalapok szilárdan kötik össze Isten Igéjét és a foglalkozás tevékenységeit. Ahogy a gyerekek büszkén elmesélik, hogy mit csináltak az órán, a szüleiket is bevonják az élménybe és felújítják kapcsolatukat az Ige igazságával is. Az "Ez micsoda?" kérdés az a varázsige, amellyel felélénkíthetjük a gyerekek kapcsolatát a foglalkozással és a Biblia üzenetével.
minta bmk.pdf (226 Kb)(Kiscsoportos)
minta bmn.pdf (387 Kb)(Nagycsoportos)

 

 

Hazavihető történetlap
Az Örvendezzünk! hazavihető történetlapok tartalmas, gyakorlati és SZÓRAKOZTATÓ tevékenységeket kínálnak a családok számára. Minden Örvendezzünk! olyan feladatokat ad az elfoglalt szülők kezébe, amelyek közös megoldása során összeköttetést teremthetnek óvodás gyermekeik és Isten között.
minta ht.pdf (410 Kb)