Bevezetés a wesleyánus teológiába

Bevezet s a wesl 4b1d23a9d9b94
Bevezet s a wesl 4b1d23a9d9b94Bevezet s a wesl 4b1d23a9d9b94
990 HUF egységár

1000 raktáron
+
Kosárba

John Wesley az általában evangéliumi ébredés néven ismert XVIII. századi nagy lelki ébredésben játszott szerepe révén létrehozta a keresztyén hit sajátos értelmezését, amely követõk ezreit vonzotta. Bár ebben a könyvben nem John Wesleynek mint történelmi személynek a teológiáját tanulmányozzuk, az a célunk, hogy az alapvetõ wesleyánus meggyõzõdést és törekvéseket idõszerûbben fogalmazzuk meg. Ezért a bibliai kutatások friss fejleményeire, teológiai mûvekre és filozófiai elgondolásokra is támaszkodunk, igyekezve teljesíteni a teológia állandó feladatát: megfogalmazni a hit jelentését minden nemzedék számára a saját helyzete szempontjából.

Tartalom

Elõszó

Bevezetés – A kinyilatkoztatás és a Biblia

I. rész: A három-egy Isten

1. Isten
2. Jézus Krisztus
3. A Szentlélek

II. rész: Az ember, a bûn és a kegyelem

4. Az ember természete
5. Az engesztelés
6. Isten kegyelme és az ember válasza

III. rész: A keresztyén élet

7. Az üdvösség
8. A megszentelõdés
9. Az egyház
10. A szentségek
Utószó – Krisztus visszatérése
Szómagyarázat
Irodalomjegyzék
Tárgymutató
Névmutató
Igehelyek jegyzéke

160 oldal, 140×200 mm, ragsztókötéssel